۱۴۰۰ جمعه ۲۴ ارديبهشت
نتایج آزمون پیش کارورزی مورخ 14-12-99
۱۳۹۹ چهارشنبه ۲۷ اسفند
اعلام نتایج آزمون پیش کارورزی مورخ 14-12-99
نتایج آزمون پیش کارورزی مورخ 14-12-99
فرم خود اظهاری داوطلبان جهت حضور در آزمون ها
۱۳۹۹ چهارشنبه ۱۳ اسفند
پیش کارورزی پزشکی ، علوم پایه پزشکی و دندانپزشکی و جامع داروسازی اسفند 99
فرم خود اظهاری داوطلبان جهت حضور در آزمون ها
کارت ورود به جلسه آزمون علوم پایه و پیش کارورزی اسفند99
۱۳۹۹ چهارشنبه ۱۳ اسفند
کارت ورود به جلسه آزمون علوم پایه و پیش کارورزی 99/12/14،15
کارت ورود به جلسه آزمون علوم پایه و پیش کارورزی اسفند99
نتایج آزمون صلاحیت بالینی مورخ 30-11-99
۱۳۹۹ يکشنبه ۱۰ اسفند
جهت دریافت نتایج آزمون صلاحیت بالینی مورخ 30-11-99 کلیک نمایید.
نتایج آزمون صلاحیت بالینی مورخ 30-11-99
دریافت کارت ورود جلسه آزمون صلاحیت بالینی مورخ 30-11-99
۱۳۹۹ سه شنبه ۲۸ بهمن
دریافت کارت ورود جلسه آزمون صلاحیت بالینی مورخ 30-11-99
دریافت کارت ورود جلسه آزمون صلاحیت بالینی مورخ 30-11-99
دریافت کارت ورود به جلسه آزمون علوم پایه و پیش کارورزی مورخ 4-10-99
۱۳۹۹ سه شنبه ۲ دي
دریافت کارت ورود به جلسه آزمون علوم پایه و پیش کارورزی مورخ 4-10-99
دریافت کارت ورود به جلسه آزمون علوم پایه و پیش کارورزی مورخ 4-10-99
نتایج آزمون صلاحیت بالینی مورخ 1-8-99
۱۳۹۹ دوشنبه ۱۲ آبان
نتایج آزمون صلاحیت بالینی مورخ 1-8-99
نتایج آزمون صلاحیت بالینی مورخ 1-8-99
دریافت کارت آزمون صلاحیت بالینی مورخ 99/08/01
۱۳۹۹ سه شنبه ۲۹ مهر
دریافت کارت ورود به آزمون صلاحیت بالینی مورخ 99/08/01
دریافت کارت آزمون صلاحیت بالینی مورخ 99/08/01
نتایج آزمون صلاحیت بالینی مورخ 10-7-99
۱۳۹۹ يکشنبه ۲۰ مهر
نتایج آزمون صلاحیت بالینی مورخ 10-7-99
نتایج آزمون صلاحیت بالینی مورخ 10-7-99
آزمون MPH مورخ 15-7-99
۱۳۹۹ شنبه ۱۲ مهر
جهت دریافت کارت ورود جلسه آزمون MPHکلیک نمایید.
آزمون MPH مورخ 15-7-99