۱۳۹۹ چهارشنبه ۸ بهمن
دریافت کارت ورود به جلسه آزمون علوم پایه و پیش کارورزی مورخ 4-10-99
۱۳۹۹ سه شنبه ۲ دي
دریافت کارت ورود به جلسه آزمون علوم پایه و پیش کارورزی مورخ 4-10-99
دریافت کارت ورود به جلسه آزمون علوم پایه و پیش کارورزی مورخ 4-10-99
نتایج آزمون صلاحیت بالینی مورخ 1-8-99
۱۳۹۹ دوشنبه ۱۲ آبان
نتایج آزمون صلاحیت بالینی مورخ 1-8-99
نتایج آزمون صلاحیت بالینی مورخ 1-8-99
دریافت کارت آزمون صلاحیت بالینی مورخ 99/08/01
۱۳۹۹ سه شنبه ۲۹ مهر
دریافت کارت ورود به آزمون صلاحیت بالینی مورخ 99/08/01
دریافت کارت آزمون صلاحیت بالینی مورخ 99/08/01
نتایج آزمون صلاحیت بالینی مورخ 10-7-99
۱۳۹۹ يکشنبه ۲۰ مهر
نتایج آزمون صلاحیت بالینی مورخ 10-7-99
نتایج آزمون صلاحیت بالینی مورخ 10-7-99
آزمون MPH مورخ 15-7-99
۱۳۹۹ شنبه ۱۲ مهر
جهت دریافت کارت ورود جلسه آزمون MPHکلیک نمایید.
آزمون MPH مورخ 15-7-99
آزمون صلاحیت بالینی مورخ 10-7-99
۱۳۹۹ سه شنبه ۸ مهر
جهت دریافت کارت ورود به جلسه آزمون صلاحیت بالینی مورخ 10-7-99
آزمون صلاحیت بالینی مورخ 10-7-99
آزمون علوم پایه و پیش کارورزی شهریور99
۱۳۹۹ يکشنبه ۶ مهر
جهت دریافت نتایج آزمون علوم پایه و پیش کارورزی شهریور99
آزمون علوم پایه و پیش کارورزی شهریور99
دریافت کارت ورود به جلسه
۱۳۹۹ چهارشنبه ۱۹ شهريور
آزمون علوم پایه پزشکی،دندانپزشکی، پیش کارورزی و جامع داروسازی
دریافت کارت ورود به جلسه
فرم خود اظهاری داوطلبان جهت حضور در آزمون ها
۱۳۹۹ سه شنبه ۱۸ شهريور
پیش کارورزی پزشکی ، علوم پایه پزشکی و دندانپزشکی و جامع داروسازی
فرم خود اظهاری داوطلبان جهت حضور در آزمون ها
نتایج آزمون صلاحیت بالینی مورخ 30-5-99
۱۳۹۹ سه شنبه ۱۱ شهريور
نتایج آزمون صلاحیت بالینی مورخ 30-5-99
نتایج آزمون صلاحیت بالینی مورخ 30-5-99