۱۴۰۱ دوشنبه ۲ خرداد
آزمون صلاحیت بالینی مورخ 29-2-1401
۱۴۰۱ دوشنبه ۲۶ ارديبهشت
جهت دریافت کارت ورود به جلسه آزمون صلاحیت بالینی مورخ 29-2-1401 کلیک نمایند.
آزمون صلاحیت بالینی مورخ 29-2-1401
نتایج آزمون علوم پایه و پیش کارورزی اسفند ماه 1400
۱۴۰۰ چهارشنبه ۲۵ اسفند
اعلام نتایج آزمون علوم پایه پزشکی و دندانپزشکی، پیش کارورزی پزشکی و جامع داروسازی مورخ 12 و 13 اسفند ماه 1400
نتایج آزمون علوم پایه و پیش کارورزی اسفند ماه 1400
صلاحیت بالینی مورخ 28-11-1400
۱۴۰۰ يکشنبه ۱۵ اسفند
نتایج آزمون صلاحیت بالینی مورخ 28-11-1400
صلاحیت بالینی مورخ 28-11-1400
کارت ورود به جلسه آزمون علوم پایه پزشکی و دندانپزشکی، پیش کارورزی پزشکی و جامع داروسازی اسفند 1400
۱۴۰۰ دوشنبه ۹ اسفند
جهت دریافت کارت ورود به جلسه آزمون علوم پایه پزشکی و دندانپزشکی، پیش کارورزی پزشکی و جامع داروسازی اسفند 1400
کارت ورود به جلسه آزمون علوم پایه پزشکی و دندانپزشکی، پیش کارورزی پزشکی و جامع داروسازی اسفند 1400
صلاحیت بالینی مورخ 28-11-1400
۱۴۰۰ يکشنبه ۲۴ بهمن
دریافت کارت ورود به جلسه آزمون صلاحیت بالینی 28 بهمن 1400
صلاحیت بالینی مورخ 28-11-1400
محل برگزاری آزمون های پایان ترم نیمسال اول 1400-1401
۱۴۰۰ جمعه ۱۰ دي
محل برگزاری آزمون های پایان ترم در روز های شنبه و یکشنبه مورخ 11 و 12 دی ماه 1400
محل برگزاری آزمون های پایان ترم نیمسال اول 1400-1401
صلاحیت بالینی مورخ 18-09-1400
۱۴۰۰ چهارشنبه ۲۴ آذر
نتایج آزمون صلاحیت بالینی مورخ 18-09-1400
صلاحیت بالینی مورخ 18-09-1400
آزمون صلاحیت بالینی مورخ 18 آبان 1400
۱۴۰۰ دوشنبه ۱۵ آذر
جهت دریافت کارت ورود به جلسه آزمون کلیک کنید.
آزمون صلاحیت بالینی مورخ 18 آبان 1400
دریافت نتایج آزمون میان دوره علوم پایه و پیش کارورزی
۱۴۰۰ سه شنبه ۹ آذر
دریافت نتایج آزمون علوم پایه و پیش کارورزی مورخ 28-8-1400
دریافت نتایج آزمون میان دوره علوم پایه و پیش کارورزی
دریافت کارت ورود به جلسه آزمون علوم پایه و پیش کارورزی مورخ 28 آبان 1400
۱۴۰۰ چهارشنبه ۲۶ آبان
جهت دریافت کارت ورود به جلسه آزمون علوم پایه و پیش کارورزی کلیک نمایید.
دریافت کارت ورود به جلسه آزمون علوم پایه و پیش کارورزی مورخ 28 آبان 1400