۱۴۰۱ سه شنبه ۲۷ ارديبهشت
دریافت کارت ورود به جلسه آزمون صلاحیت بالینی مورخ 8-7-1400
۱۴۰۰ سه شنبه ۶ مهر
جهت دریافت کارت ورود به جلسه آزمون صلاحیت بالینی مورخ 8-7-1400 کلیک نمایید.
دریافت کارت ورود به جلسه آزمون صلاحیت بالینی مورخ 8-7-1400
نتایج آزمون علوم پایه و پیش کارورزی شهریور 1400
۱۴۰۰ يکشنبه ۴ مهر
جهت دریافت نتایج آزمون علوم پایه و پیش کارورزی شهریور 1400 کلیک نمایید.
نتایج آزمون علوم پایه و پیش کارورزی شهریور 1400
کارت آزمون بهیاری سال 1400
۱۴۰۰ يکشنبه ۲۱ شهريور
جهت دریافت کارت آزمون بهیاری سال 1400 کلیک نمایید.
کارت آزمون بهیاری سال 1400
دریافت کارت ورود به جلسه آزمون علوم پایه و پیش کارورزی شهریور1400
۱۴۰۰ سه شنبه ۱۶ شهريور
جهت دریافت کارت ورود به جلسه آزمون علوم پایه و پیش کارورزی شهریور 1400کلیلک نمایید.
دریافت کارت ورود به جلسه آزمون علوم پایه و پیش کارورزی شهریور1400
نتایج آزمون صلاحیت بالینی مورخ 14-5-1400
۱۴۰۰ يکشنبه ۳۱ مرداد
دریافت نتایج آزمون صلاحیت بالینی
نتایج آزمون صلاحیت بالینی مورخ 14-5-1400
ویرایش آزمون بهیاری سال 1400
۱۴۰۰ پنج شنبه ۱۴ مرداد
جهت ویرایش آزمون بهیاری سال 1400 کلیک نمایید
ویرایش آزمون بهیاری سال 1400
نتایج آزمون ارتقا دستیاری پزشکی سال 1400
۱۴۰۰ سه شنبه ۱۲ مرداد
جهت دریافت آزمون ارتقا دستیاری پزشکی سال 1400 کلیک نمایید
نتایج آزمون ارتقا دستیاری پزشکی سال 1400
کارت آزمون صلاحیت بالینی مورخ 14-5-1400
۱۴۰۰ دوشنبه ۱۱ مرداد
دریافت کارت ورود به جلسه آزمون صلاحیت بالینی مورخ 14-5-1400
کارت آزمون صلاحیت بالینی مورخ 14-5-1400
دریافت نتایج آزمون صلاحیت بالینی تیر 1400
۱۴۰۰ شنبه ۲ مرداد
نتایج آزمون صلاحیت بالینی 1400/4/17
دریافت نتایج آزمون صلاحیت بالینی تیر 1400
ثبت نام بهیاری1400
۱۴۰۰ يکشنبه ۲۷ تير
جهت ثبت نام بهیاری کلیک نمایید
ثبت نام بهیاری1400