۱۴۰۱ سه شنبه ۲۷ ارديبهشت
کارت آزمون ارتقا دستیاری و گواهینامه تخصصی
۱۴۰۰ سه شنبه ۱۵ تير
جهت دریافت کارت ورود به جلسه آزمون ارتقا دستیاری و گواهینامه تخصصی سال 1400 کلیک نمایید.
کارت آزمون ارتقا دستیاری و گواهینامه تخصصی
دریافت کارت ورود به جلسه آزمون صلاحیت بالینی مورخ 1400/4/17
۱۴۰۰ دوشنبه ۱۴ تير
کارت ورود به جلسه آزمون صلاحیت بالینی
دریافت کارت ورود به جلسه آزمون صلاحیت بالینی مورخ 1400/4/17
نتایج آزمون علوم پایه و پیش کارورزی 1400/3/21
۱۴۰۰ چهارشنبه ۲ تير
دریافت نتایج آزمون علوم پایه و پیش کارورزی 1400/3/21
نتایج آزمون علوم پایه و پیش کارورزی 1400/3/21
نتایج آزمون صلاحیت بالینی مورخ 1400/3/6
۱۴۰۰ جمعه ۲۱ خرداد
جهت دریافت نتایج آزمون صلاحیت بالینی مورخ کلیک نمایید.
نتایج آزمون صلاحیت بالینی مورخ 1400/3/6
آزمون علوم پایه و پیش کارورزی مورخ 21-3-1400
۱۴۰۰ چهارشنبه ۱۹ خرداد
جهت دریافت کارت آزمون علوم پایه و پیش کارورزی کلیک نمایید
آزمون علوم پایه و پیش کارورزی مورخ 21-3-1400
دریافت کارت ورود به جلسه سی و یکمین دوره آزمون صلاحیت بالینی مورخ 1400/3/6
۱۴۰۰ دوشنبه ۳ خرداد
دریافت کارت ورود به جلسه آزمون صلاحیت بالینی
دریافت کارت ورود به جلسه سی و یکمین دوره آزمون صلاحیت بالینی مورخ 1400/3/6
نتایج آزمون پیش کارورزی مورخ 14-12-99
۱۳۹۹ چهارشنبه ۲۷ اسفند
اعلام نتایج آزمون پیش کارورزی مورخ 14-12-99
نتایج آزمون پیش کارورزی مورخ 14-12-99
فرم خود اظهاری داوطلبان جهت حضور در آزمون ها
۱۳۹۹ چهارشنبه ۱۳ اسفند
پیش کارورزی پزشکی ، علوم پایه پزشکی و دندانپزشکی و جامع داروسازی اسفند 99
فرم خود اظهاری داوطلبان جهت حضور در آزمون ها
کارت ورود به جلسه آزمون علوم پایه و پیش کارورزی اسفند99
۱۳۹۹ چهارشنبه ۱۳ اسفند
کارت ورود به جلسه آزمون علوم پایه و پیش کارورزی 99/12/14،15
کارت ورود به جلسه آزمون علوم پایه و پیش کارورزی اسفند99
نتایج آزمون صلاحیت بالینی مورخ 30-11-99
۱۳۹۹ يکشنبه ۱۰ اسفند
جهت دریافت نتایج آزمون صلاحیت بالینی مورخ 30-11-99 کلیک نمایید.
نتایج آزمون صلاحیت بالینی مورخ 30-11-99