۱۴۰۱ سه شنبه ۲۷ ارديبهشت
دریافت کارت ورود به جلسه آزمون بهیاری سال 99
۱۳۹۹ دوشنبه ۱۰ شهريور
دریافت کارت ورود به جلسه آزمون بهیاری سال 99
دریافت کارت ورود به جلسه آزمون بهیاری سال 99
دریافت کارت ورود جلسه آزمون صلاحیت بالینی مورخ 30-5-99
۱۳۹۹ سه شنبه ۲۸ مرداد
دریافت کارت ورود جلسه آزمون صلاحیت بالینی مورخ 30-5-99
دریافت کارت ورود جلسه آزمون صلاحیت بالینی مورخ 30-5-99
نتایج آزمون صلاحیت بالینی مورخ 2-5-99
۱۳۹۹ چهارشنبه ۲۲ مرداد
نتایج آزمون صلاحیت بالینی مورخ 2-5-99
نتایج آزمون صلاحیت بالینی مورخ 2-5-99
ثبت نام آزمون بهیاری سال99
۱۳۹۹ يکشنبه ۱۹ مرداد
جهت ثبت نام آزمون بهیاری کلیک نمایید.
ثبت نام آزمون بهیاری سال99
آزمون فلوشیپ پوست کودکان مرداد 99
۱۳۹۹ سه شنبه ۷ مرداد
زمان برگزاری آزمون کتبی (الکترونیک) پنج شنبه مورخ 99/5/9 (ساعت9) و آزمون شفاهی (الکترونیک+مصاحبه) شنبه مورخ 99/5/11 (ساعت9) مکان:ابتدای بلوار هفت باغ، پردیس دانشگاه سالن مرکز آزمون الکترونیک داوط...
آزمون فلوشیپ پوست کودکان مرداد 99
آزمون صلاحیت بالینی مورخ 2-5-99
۱۳۹۹ سه شنبه ۳۱ تير
جهت دریافت آزمون صلاحیت بالینی 2-5-99
آزمون صلاحیت بالینی مورخ 2-5-99
نتایج آزمون صلاحیت بالینی مورخ 22-3-99
۱۳۹۹ دوشنبه ۲ تير
نتایج آزمون صلاحیت بالینی مورخ 22-3-99
نتایج آزمون صلاحیت بالینی مورخ 22-3-99
آزمون صلاحیت بالینی مورخ 22-3-99
۱۳۹۹ چهارشنبه ۲۱ خرداد
کارت ورود به جلسه آزمون صلاحیت بالینی مورخ 22-3-99
آزمون صلاحیت بالینی مورخ 22-3-99
قابل توجه متقاضیان ثبت نام آزمون خرید خدمت بخش کرونا
۱۳۹۹ جمعه ۱۹ ارديبهشت
جهت ثبت نام کلیک نمایید
قابل توجه متقاضیان ثبت نام آزمون خرید خدمت بخش کرونا
نتایج آزمون صلاحیت بالینی مورخ 98/11/17
۱۳۹۸ سه شنبه ۲۹ بهمن
نتایج آزمون صلاحیت بالینی مورخ 98/11/17
نتایج آزمون صلاحیت بالینی مورخ 98/11/17