۱۴۰۱ سه شنبه ۲۷ ارديبهشت
دریافت کارت ورود جلسه آزمون صلاحیت بالینی مورخ 98/11/17
۱۳۹۸ سه شنبه ۱۵ بهمن
دریافت کارت ورود جلسه آزمون صلاحیت بالینی مورخ 98/11/17
دریافت کارت ورود جلسه آزمون صلاحیت بالینی مورخ 98/11/17
کارت ورود به جلسه آزمون علوم پایه و پیش کارورزی مورخ 98/9/7
۱۳۹۸ سه شنبه ۵ آذر
کارت ورود به جلسه آزمون علوم پایه و پیش کارورزی مورخ 98/9/7
کارت ورود به جلسه آزمون علوم پایه و پیش کارورزی مورخ 98/9/7
نتایج آزمون صلاحیت بالینی مورخ 98/8/23
۱۳۹۸ چهارشنبه ۲۹ آبان
نتایج آزمون صلاحیت بالینی مورخ 98/8/23
نتایج آزمون صلاحیت بالینی مورخ 98/8/23
دریافت کارت ورود به جلسه آزمون صلاحیت بالینی مورخ 98/8/23
۱۳۹۸ چهارشنبه ۲۲ آبان
دریافت کارت ورود به جلسه آزمون صلاحیت بالینی مورخ 98/8/23
دریافت کارت ورود به جلسه آزمون صلاحیت بالینی مورخ 98/8/23
منابع آزمون صلاحیت بالینی
۱۳۹۸ دوشنبه ۲۰ آبان
منابع آزمون صلاحیت بالینی
منابع آزمون صلاحیت بالینی
داوطلبین محترم آزمون علوم پایه و پیش کارورزی شهریور 98
۱۳۹۸ يکشنبه ۳۱ شهريور
جهت دریافت نتایج آزمون فوق کلیک نمایید.
داوطلبین محترم آزمون علوم پایه و پیش کارورزی شهریور 98
قابل توجه داوطلبین محترم آزمون صلاحیت بالینی مورخ 98/5/24
۱۳۹۸ يکشنبه ۲۴ شهريور
جهت دریافت نتیجه آزمون کلیک نمایید
قابل توجه داوطلبین محترم آزمون صلاحیت بالینی مورخ 98/5/24
قابل توجه داوطلبین محترم آزمون علوم پایه و پیش کارورزی شهریور 98
۱۳۹۸ پنج شنبه ۱۴ شهريور
جهت دریافت کلید اولیه و دفترچه سوالات کلیک نمایید.
قابل توجه داوطلبین محترم آزمون علوم پایه و پیش کارورزی شهریور 98
قابل توجه داوطلبین محترم آزمون علوم پایه و پیش کارورزی شهریور 98
۱۳۹۸ سه شنبه ۱۲ شهريور
جهت ثبت اعتراض کلیک نمایید
قابل توجه داوطلبین محترم آزمون علوم پایه و پیش کارورزی شهریور 98
قابل توجه داوطلبین محترم آزمون خدمت جهت بخش های ویژه
۱۳۹۸ چهارشنبه ۶ شهريور
جهت دریافت آگهی کلیک نمایید
قابل توجه داوطلبین محترم آزمون خدمت جهت بخش های ویژه