۱۴۰۱ سه شنبه ۲۷ ارديبهشت
قابل توجه داوطلبین محترم آزمون خرید خدمت جهت بخش های ویژه
۱۳۹۸ چهارشنبه ۶ شهريور
جهت ثبت نام کلیک نمایید
قابل توجه داوطلبین محترم آزمون خرید خدمت جهت بخش های ویژه
قابل توجه داوطلبین محترم آزمون صلاحیت بالینی مورخ 98/5/24
۱۳۹۸ چهارشنبه ۲۳ مرداد
جهت دریافت کارت ورود به جلسه کلیک نمایید
قابل توجه داوطلبین محترم آزمون صلاحیت بالینی مورخ 98/5/24
قابل توجه داوطلبین محترم آزمون ارتقا دستیاری و گواهینامه تخصصی سال 98
۱۳۹۸ پنج شنبه ۱۷ مرداد
جهت دریافت نتایج کلیک نمایید
قابل توجه داوطلبین محترم آزمون ارتقا دستیاری و گواهینامه تخصصی سال 98
قابل توجه داوطلبین محترم آزمون ارتقا دستیاری و گواهینامه تخصصی سال 98
۱۳۹۸ دوشنبه ۳۱ تير
جهت دریافت نتایج اعتراضات کلیک نمایید
قابل توجه داوطلبین محترم آزمون ارتقا دستیاری و گواهینامه تخصصی سال 98
قابل توجه داوطلبین محترم بهیاری سال 98
۱۳۹۸ چهارشنبه ۲۶ تير
جهت دریافت کارت ورود به جلسه کلیک نمایید.
قابل توجه داوطلبین محترم بهیاری سال 98
قابل توجه داوطلبین محترم آزمون ارتقاء و گواهینامه سال 98
۱۳۹۸ پنج شنبه ۲۰ تير
جهت دریافت کلید اولیه آزمون کلیک نمایید.
قابل توجه داوطلبین محترم آزمون ارتقاء و گواهینامه سال 98
قابل توجه داوطلبین محترم آزمون ارتقاء و گواهینامه سال 98
۱۳۹۸ پنج شنبه ۲۰ تير
جهت ثبت اعتراض آزمون کلیک نمایید.
قابل توجه داوطلبین محترم آزمون ارتقاء و گواهینامه سال 98
راهنمای ثبت نام اینترنتی دبیرستان بهیاری بافت98
۱۳۹۸ دوشنبه ۱۰ تير
راهنمای ثبت نام اینترنتی دبیرستان بهیاری بافت98
راهنمای ثبت نام اینترنتی دبیرستان بهیاری بافت98
آگهي پذيرش دانش آموز رشته بهياري98
۱۳۹۸ دوشنبه ۱۰ تير
آگهي پذيرش دانش آموز رشته بهياري98
آگهي پذيرش دانش آموز رشته بهياري98
قابل توجه داوطلبان آزمون علوم پایه و پیش کارورزی (میان دوره) مورخ 98/3/23
۱۳۹۸ سه شنبه ۲۱ خرداد
دریافت کارت ورود به جلسه
قابل توجه داوطلبان آزمون علوم پایه و پیش کارورزی (میان دوره) مورخ 98/3/23