۱۴۰۱ سه شنبه ۲۷ ارديبهشت
نتایج آزمون صلاحیت بالینی مورخ 98/2/5
۱۳۹۸ شنبه ۲۸ ارديبهشت
نتایج آزمون صلاحیت بالینی مورخ 98/2/5
نتایج آزمون صلاحیت بالینی مورخ 98/2/5
قابل توجه داوطلبین محترم آزمون صلاحیت بالینی مورخ 98/2/5
۱۳۹۸ چهارشنبه ۴ ارديبهشت
دریافت کارت ورود به جلسه
قابل توجه داوطلبین محترم آزمون صلاحیت بالینی مورخ 98/2/5
نتایج آزمون صلاحیت بالینی
۱۳۹۷ دوشنبه ۲۰ اسفند
مورخ 97/11/20
نتایج آزمون صلاحیت بالینی
قابل توجه داوطلبین محترم آزمون علوم پایه و پیش کارورزی اسفند 97
۱۳۹۷ پنج شنبه ۱۶ اسفند
اعلام کلید اولیه آزمون
قابل توجه داوطلبین محترم آزمون علوم پایه و پیش کارورزی اسفند 97
قابل توجه داوطلبین محترم علوم پایه و پیش کارورزی اسفند97
۱۳۹۷ يکشنبه ۱۲ اسفند
دریافت اطلاعات آزمون
قابل توجه داوطلبین محترم علوم پایه و پیش کارورزی اسفند97
منابع امتحانات نهایی فوق تخصص
۱۳۹۷ چهارشنبه ۸ اسفند
سال ۹۷
منابع امتحانات نهایی  فوق تخصص
منابع آزمون پیش کارورزی
۱۳۹۷ چهارشنبه ۸ اسفند
نوبت اسفند۹۷، بهار و شهریور۹۸ و پذیرش دستیاری تخصصی 97
منابع آزمون پیش کارورزی
منابع آزمون علوم پایه پزشکی اسفند۹۷ تا پایان شهریور۹۸
۱۳۹۷ چهارشنبه ۸ اسفند
منابع آزمون علوم پایه پزشکی اسفند۹۷ تا پایان شهریور۹۸
منابع آزمون علوم پایه پزشکی اسفند۹۷ تا پایان شهریور۹۸
تقویم آزمونهای سال 97
۱۳۹۷ چهارشنبه ۸ اسفند
تقویم آزمونهای سال 97
تقویم آزمونهای سال 97
دریافت کلید و نتیجه اعتراضات آزمون ارتقاء و گواهینامه تخصصی دستیاران پزشکی -تیرماه 97
۱۳۹۷ چهارشنبه ۸ اسفند
دریافت کلید و نتیجه اعتراضات آزمون ارتقاء و گواهینامه تخصصی دستیاران پزشکی - تیرماه 97
دریافت کلید و نتیجه اعتراضات آزمون ارتقاء و گواهینامه تخصصی دستیاران پزشکی -تیرماه 97